خانه

قبل
بعدی

ما با چندین دانشگاه و موسسه آموزشی معتبر همکاری می‌کنیم.​

پیشنهاد مدیر آکادمی برای ورود به حوزه فناوری اطلاعات

در صنعت ساختمان

داده کاوی در صنعت ساختمان

مدیریت دانش در صنعت ساختمان

طراحی و ساخت پلتفرم های هوشمند

دوره های آموزشی کوتاه مدت (1 تا 3 روز)

دوره های آموزشی بلند مدت (3 تا 6 ماهه)

دوره های آموزشی رایگان

پیشنهاد مدیر آکادمی برای ورود به حوزه فناوری اطلاعات

در صنعت ساختمان

صرفه جویی در زمان و هزینه

عدم نیاز به حضور فیزیکی فراگیران
این امر موجب کاهش هزینه آیتم‌های آموزشی (استاد، ایاب ذهاب، تجهیزات، پرتی زمان و …) می‌گردد.

بازدهی در یادگیری

روند ساختار چرخشی دوره (دریافت فیدبک‌های مختلف) فرآیند یادگیری را تا ۹۰ درصد تکمیل کرده و باعث افزایش سرعت در یادگیری می‌شود.

تعامل و ارزیابی پیوسته

استاد با اشیایی که در اختیار دارد اهداف یادگیری را به صورت تعاملی و با ارزشیابی‌های در حین و بعد از دوره پیگیری می‌کند.