داده کاوی در صنعت ساختمان

داده کاوی در صنعت ساختمان

اکنون نقش داده ها، فراداده و اطلاعات در تولید دانش بسیار پرنگ می باشد ،صنعت ساختمان بعنوان یکی از صنایع پر اهمیت در حیات انسان از دانش های زیر مجموعه خود معماری ،شهرسازی ،عمران ،مدیریت شهری و غیره شکل گرفته است. یعنی دانش های تشکیل دهنده صنعت ساختمان خود از داده ها، فرا داده ها و اطلاعات تشکیل یافته اند و بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعات هر روز میلیون ها داده به این حجم از داده های موجود افزوده می شود.

از طرفی نیاز به اطلاعات ساختمان های ساخته شده برای تولید و یا نگهداری آنها امری مهم گردیده است. در این میان افزایش این حجم از داده های ساختمان های در حال ساخت ، یا ساخته شده یا بناهایی که در آینده ساخته خواهند شد، مهندسان را سر درگم و در تصمیم گیری ها دچار مشگل نموده است. اما با ظهور هوش مصنوعی و امکان تحلیل حجم فراوانی از داده ها رشته جدیدی به نام داده کاوی ظهور نموده است.

داده کاوی دانش میان رشته ای است که متشکل از دانش هوش مصنوعی وحوزه تخصصی دانش دوم یعنی کسی که مسلط به داده کاوی در معماری است و هم دانش هوش مصنوعی دارد هم دانش معماری چرا که برای تشکیل داده ها و دسته بندی و آنالیز آنها نیاز به داشتن دانش زمینه اصلی به همراه دانش هوش مصنوعی است تا از طریق درک نمونه عملکرد الگوریتم بتوان نوع داده ها از طریق فرایندی صحیح دسته بندی، طبقه بندی و خوشه بندی نمایند. لذا یکی از مشاغل مهمی که در یک دهه آتیی به حوزه صنعت ساختمان افزوده خواهد شد رشته داده کاوی در صنعت ساختمان است .