جزئیات

نام

محمد وفایی نژاد

نام خانوادگی

وفایی نژاد

نام کاربری

VafaeiNezhad

جنسیت

مرد

بیوگرافی

بیوگرافی

کارشناسی مهندسی معماری
مدرس نرم‌افزارهای معماری