جزئیات

نام

مهدیه غلامی

نام خانوادگی

غلامی

نام کاربری

Mgholami

جنسیت

زن

بیوگرافی

بیوگرافی

کارشناس ارشد مهندسی معماری
دانشگاه شهید بهشتی
طراح معماری و مدرس دانشگاه
مدرس نرم افزار معماری