جزئیات

نام

محمدرضا بهاری فرد

نام خانوادگی

بهاری فرد

نام کاربری

BahariFard

جنسیت

مرد

بیوگرافی

بیوگرافی

کارشناس مهندسی عمران
مدرس دوره‌های مدیریت در امور ساختمانی