انجمن ها

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با
انجمن های ما در سرتاسر ایران در ارتباط باشید.

 • Forum Amazing Discussion

  نوشته شده توسط academy در 1400/03/08 در 11:20

  Map out your future – but do it in pencil. The road ahead is as long as you make it. Make it worth the trip.

  academy پاسخ داد 3 سال، 1 ماه پیش 5 اعضا · 5 پاسخ ها
 • 5 پاسخ ها
 • علی

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens.

 • علی

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.

 • آکادمی کارگشا

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  To succeed in life, you need three things: a wishbone, a backbone, and a funny bone.

 • آکادمی کارگشا

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.

 • آکادمی کارگشا

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  It’s not what we have in life but who we have in our life that matters.