انجمن ها

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با
انجمن های ما در سرتاسر ایران در ارتباط باشید.

 • Forum Amazing Discussion

  نوشته شده توسط علی در 1400/03/08 در 11:20

  Map out your future – but do it in pencil. The road ahead is as long as you make it. Make it worth the trip.

  علی پاسخ داد 2 سال، 10 ماه پیش 3 اعضا · 2 پاسخ ها
 • 2 پاسخ ها
 • آکادمی کارگشا

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination.

 • علی

  مدیر کل
  1400/03/08 در 11:20

  If you look at what you have in life, you’ll always have more.